Κακουργιοδικείο 1 που συνεδριάζει στη Λευκωσία μέχρι 31/08/2022

   Μ. Αμπίζας Π.Ε.Δ.

   Γ. Πετάση-Κορφιώτη Α.Ε.Δ.

   Μ. Παπαϊωάννου Α.Ε.Δ.

   Κακουργιοδικείο 2 που συνεδριάζει στη Λευκωσία μέχρι 09/09/2021

   Αλ. Παναγιώτου Π.Ε.Δ.

   Γ. Κυριακίδου Α.Ε.Δ.

   Φ. Καπετάνιου A.Ε.Δ.

   Κακουργιοδικείο 1 που συνεδριάζει στη Λεμεσό μέχρι 09/09/2021

   Α. Κονής Π.Ε.Δ.

   Κ. Κουνίδου - Κυριακίδου Α.Ε.Δ.

   Γ. Βλάμης Ε.Δ.

   Κακουργιοδικείο 2 που συνεδριάζει στη Λεμεσό από 9/02/2022

   Η. Γεωργίου, Π.Ε.Δ.

   Κ. Κωνσταντίνου Α.Ε.Δ.

   Θ. Θεοδώρου Ε.Δ. (Αναπλήρωση από Τ. Κατσικίδη για όσο καιρό θα απουσιάζει από τα καθήκοντα του με ισχύ από 14/12/2020)

   Κακουργιοδικείο που συνεδριάζει στη Λάρνακα-Αμμόχωστο μέχρι 09/09/2021

   Ν. Γερολέμου, Π.Ε.Δ.

   Στ. Τσιβιτανίδου-Κίζη Α.Ε.Δ.

   Τ. Νικολάου Ε.Δ.

   Κακουργιοδικείο που συνεδριάζει στην Πάφο μέχρι 31/08/2022

   Δ. Κίτσιος Π.Ε.Δ.

   Μ. Παπαδήμα-Λάρμου Α.Ε.Δ.

   Π. Παπαπέτρου Ε.Δ.

Back To Top