Το Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων έχει δικαιοδοσία να εκδικάζει υποθέσεις που αφορούν στην ανάκτηση κατοχής ενοικιαζόμενου ακινήτου, στον καθορισμό δικαίου ενοικίου και κάθε άλλο παρεμπίπτον ή συμπληρωματικό θέμα.

Κάθε Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων απαρτίζεται από ένα Πρόεδρο, μέλος τής Δικαστικής Εξουσίας, και δύο μέλη τα οποία προτείνονται από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τους ιδιοκτήτες και τους ενοικιαστές. Ο ρόλος των μελών είναι συμβουλευτικός. Λειτουργούν δύο τμήματα του δικαστηρίου.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Η σύνθεση του Δικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεων είναι η ακόλουθη:

Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων Λευκωσίας

Λεύκια Καμμίτση, Πρόεδρος

Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων Λεμεσού

Γιώργος Χρ. Παγιάσης, Πρόεδρος

Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων Λάρνακας - Αμμοχώστου

Προκοπία Χριστιάνα Ραγουζαίου, Πρόεδρος

Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων Πάφου

Προκοπία Χριστιάνα Ραγουζαίου, Πρόεδρος


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Στοιχεία Επικοινωνίας

    ΛΕΥΚΩΣΙΑ
    Τηλέφωνο: (+357) 22865624
    Τηλεμοιότυπο: (+357) 22805318

    ΛΕΜΕΣΟΣ
    Τηλέφωνο: (+357) 25806135
    Τηλεμοιότυπο: (+357) 25305054

    ΛΑΡΝΑΚΑ / ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
    Τηλέφωνο: (+357) 24802756
    Τηλεμοιότυπο: (+357) 24802800

    ΠΑΦΟΣ
    Τηλέφωνο: (+357) 26802720
    Τηλεμοιότυπο: (+357) 26306395


    Ηλεκτρονική Διεύθυνση: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Back To Top