Εγγραφή χρήστη

Επιτυχής σύνδεση

Προσθήκη χρήστη

Ομόδικα γραφεία

Καταχώρηση εναρκτηρίου εγγράφου(Πολ. αγωγής) - Μέρος 1

Καταχώρηση εναρκτηρίου εγγράφου(Πολ. αγωγής) - Μέρος 2

Καταχώρηση εναρκτηρίου εγγράφου(Πολ. αγωγής) - Μέρος 3

Καταχώρηση εναρκτηρίου εγγράφου(Πολ. αγωγής) - Μέρος 4

Καταχώρηση εναρκτηρίου εγγράφου(Πολ. αγωγής) - Μέρος 5

Καταχώρηση Γενικής Αίτησης

Καταχώρηση Διαχ.Αποβιώσαντος

Διοικητικού Δικαστηρίου

Καταχώρηση Ιδιωτικής Ποινικής

Διάταγμα επί πληρωμή (drawn up)

Καταχώρηση επιδόσεων

Καταχώρηση σημειώματος εμφάνισης από ενδιαφερόμενο μέρος

Καταχώρηση έκθεση απαίτησης για τριτοδιάδικο ή συνεναγόμενο

Καταχώρηση υπεράσπισης και ανταπαίτησης

Κλήση για οδηγίες

Ένσταση

Δήλωση μάρτυρα με τεκμήρια για σκοπούς ακρόασης

Έκδοση μαρτυρικής κλήσης

Επικοινωνία μεταξύ δικαστηρίου και διαδίκων

Αίτημα για παροχή πρακτικών δικαστικής διαδικασίας

Σύνταξη και υποβολή καταλόγου εξόδων

Αναζήτηση και διαχείριση υποθέσεων

Back To Top