Μέχρι το 1960 η Κύπρος αποτελούσε αποικία της Μεγάλης Βρετανίας. Το νομικό σύστημα που καθιερώθηκε βασιζόταν σχεδόν εξ ολοκλήρου στο Αγγλικό νομικό σύστημα και η νομοθεσία υιοθετούσε τις αρχές του Κοινού Δικαίου και της Επιείκειας.

Το νομικό σύστημα που ισχύει μετά την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας διατηρεί την επίδραση του Αγγλικού νομικού συστήματος. Οι νόμοι που εφαρμόζουν τα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι:

  • Το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας
  • Οι νόμοι που διατηρήθηκαν σε ισχύ με βάση το άρθρο 188 του Συντάγματος
  • Οι αρχές του Κοινού Δικαίου και οι αρχές της Επιείκειας
  • Οι νόμοι που θεσπίζει η Βουλή των Αντιπροσώπων.

Μετά την προσχώρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, το Σύνταγμα της Δημοκρατίας τροποποιήθηκε έτσι που να δοθεί υπέρτερη ισχύς στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο.


Back To Top