Το Στρατιωτικό Δικαστήριο είναι καθ’ ύλην αρμόδιο για την εκδίκαση των ποινικών αδικημάτων, τα οποία διαπράττονται από στρατιωτικούς είτε κατά παράβαση του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα και Δικονομίας Νόμου 40/1964 ως έχει τροποποιηθεί (Σ.Π.Κ.) είτε κατά παράβαση του Κοινού Ποινικού Κώδικα Κεφ. 154 ή οποιουδήποτε άλλου Νόμου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 του Σ.Π.Κ., ανεξαρτήτως του ύψους της προβλεπομένης ποινής.

Επιπλέον, το Στρατιωτικό Δικαστήριο είναι καθ’ ύλην αρμόδιο για την εκδίκαση ποινικών αδικημάτων που διαπράττουν οι έφεδροι και οι στρατεύσιμοι κατά παράβαση των άρθρων 67 και 68 του Περί Εθνικής Φρουράς Νόμου 19(Ι)/2011 ως έχει τροποποιηθεί.

Το Στρατιωτικό Δικαστήριο συγκροτείται από τον Πρόεδρο του Στρατιωτικού Δικαστηρίου, ο οποίος είναι Δικαστής, μέλος της Δικαστικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, καθώς επίσης και από δύο παρέδρους, οι οποίοι είναι στρατιωτικοί φέροντες τουλάχιστον τον βαθμό του Λοχαγού. Όταν όμως ο κατηγορούμενος φέρει τον βαθμό του Ταξίαρχου και άνω, το Στρατιωτικό Δικαστήριο συγκροτείται με τον ίδιο τρόπο που συγκροτείται το Κακουργιοδικείο.

Στοιχεία επικοινωνίας

    ΛΕΥΚΩΣΙΑ
    Τηλέφωνο: (+357) 22865788
    Τηλεμοιότυπο: (+357) 22865642

    ΛΕΜΕΣΟΣ
    Τηλέφωνο: (+357) 25806126
    Τηλεμοιότυπο: (+357) 25305311

    ΛΑΡΝΑΚΑ
    Τηλέφωνο: (+357) 24802765
    Τηλεμοιότυπο: (+357) 24802800


    Ηλεκτρονική Διεύθυνση: chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Back To Top