Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο την 9η Ιανουαρίου 2019 αποφάσισε το διορισμό του κ. Κώστα Κωνσταντίνου,
προσωρινού Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή, στη θέση Ανώτερου Επαρχιακού Δικαστή από τη 15η Ιανουαρίου 2019.


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top