ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ


Το Ανώτατο Δικαστήριο σε συνεδρία του ημερομηνίας 11.2.2019 αποφάσισε όπως ακυρώσει την προκήρυξη για πλήρωση νέων θέσεων Δικαστών επί του παρόντος, ενόψει της ΄Εκθεσης των Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης αναφορικά με θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων για την πρόσληψη Δικαστών, η οποία αναμένεται να παρουσιαστεί στο Ανώτατο Δικαστήριο, στις 18.3.2019.

Όπως είναι γνωστό, το Ανώτατο Δικαστήριο στην προσπάθεια προώθησης της Μεταρρύθμισης και του εκσυγχρονισμού του Δικαστικού μας Συστήματος, ζήτησε τις εισηγήσεις εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης για τη θέσπιση κριτηρίων διορισμού και προαγωγής των Δικαστών.

21.02.2019


Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top