Από 10 Σεπτεμβρίου, 2021 η σύνθεση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού θα είναι η ακόλουθη:

1. Τ. Καρακάννα, Π.Ε.Δ.

2. Θωμάς Θωμά, Π.Ε.Δ.

3. Λ. Μάρκου, Π.Ε.Δ.

4. Κ. Κουνίδου, Α.Ε.Δ.

5. Τάσος Κατσικίδης, Α.Ε.Δ.

6. Στέφη Βασιλείου, Α.Ε.Δ.

7. Χρ. Ρασπόπουλος, Ε.Δ.

8. Μαριλένα Θεοκλήτου, Ε.Δ.

9. Π. Κυριακίδης, Ε.Δ.

10. Χρ. Μίτλεττον, Ε.Δ.

11. Χρ. Παπαλλάς, Ε.Δ.

12. Νικόδημος Φακοντής, Ε.Δ.

13. Χ. Μ. Καραπατάκης, Ε.Δ.

14. Π. Αγαπητός, Ε.Δ.

15. Μαρία - Άννα Στυλιανού, Ε.Δ.

Δικαστές για Backlog

1. Μ. Δρουσιώτης, Π.Ε.Δ.

2. Τ. Νικολάου, Α.Ε.Δ.

3. Γ. Κυθραιώτου, Ε.Δ.

4. Μ. Αγιομαμίτης, Ε.Δ.
Πίσω στην προηγούμενη σελίδα

Back To Top